T́nh nhiệt đới

 

... không như thuở mười lăm

em e ấp đợi mùa sang mười tám

buông tóc gió thả dài năm tháng

trôi theo sợi mây giăng dọc đất trời

 

T́nh nhiệt đới  run run ta vuốt tóc

những sợi rưng rưng ngả trắng mầu mây

mây bay

ta ngả nghiêng uống ngụm nắng vàng

ta say, ta say...

 

Gauguin [i] bỗng trờ tới bắt tay

hỏi:

mi đang t́m mầu ǵ?

ta  t́m màu chưa ai đặt tên

màu nhiệt đới ? màu t́nh si?

mầu tahiti?

 

Chí tuyến Bắc dập dềnh hóa chí tuyến Nam

Miller Miller [ii]

đâu cũng có bọn đi kiểm duyệt

chúng cấm

tự do làm t́nh

         tự do diễm tuyệt

tự do tất yếu

         tự do bất diệt

Sexus, là tự do yêu

 

Những con ngỗng trời chớm Đông trốn lạnh

bay về phía nắng cực Nam

tiếp tục chỉ yêu, yêu  măi,  yêu nhau

như từ muôn trước đến muôn sau

yêu suốt đời nhau

         ...t́nh nhiệt đới.

 

Nam Dao 11/2017

 [i] Hoạ sĩ người Pháp, một trong những người khai phá trường phái Impressionisme, cuối đời bỏ qua Tahiti, một ḥn đảo trên Thái B́nh Dương, bịnh Giang Mai và sau chết ở đó.

 

[ii] Văn hào Mỹ, viết Tropic of Cancer và Tropic of Capricorn, phổ biến chuyện tự do t́nh dục. Bị cấm ở Mỹ những tác phẩm này phải in ở Pháp năm 1939. Lệnh cấm chỉ bị hủy năm 1961!