VetCat12-16

 

nam dao

vệt ct (12-16)

 

 

Bến tầm tnh

 

Bến tầm tnh gi gột

hạt mưa trong

sng Cấm sng đa cơn nắng hạn

cho vy đập to ra ba vạn

chn nghn tung h ha đa ph dung

nhụy ướt t

hồng

đm

cẩm thạch

 

 

ng hẹn

 

người chong mắt đợi trăm đm trắng

chỉ thấy phong sương trắng lối về

một trăm ng hẹn. trăm lần vắng

trăm ma gi lộng, mấy cơn m ?

 

 

xun muộn

 

bẩy nụ hong hn

mi cht đỏ

cht hẹn. Chẳng về

chn cnh xun muộn

khập khiễng

chn l

 

thim thiếp trăng xanh giữa ging sng lạnh

thim thiếp ai mơ dưới cội mai vng

quẩn quanh trong ci hỗn mang

 

nhặt

 

quả tri ma vị cht

ci nhặt vườn sau c mấy ai

 

rơi

chiều rơi gi lộng bờ lau ht

thấp thong ven sng một bng đ

nửa tiếng cho quơ trăm nỗi nhớ