Vệt Ct (21-24)

Vệt Ct (21-24)

 

 

dở dang

 

Chiều sũng tm gi la xa vắng

Cơn đu hiu ủ giấc v vng

Tay trống thốc lạnh căm băng gi

Tuyết trắng vi su dăm cuộc dở dang

 

 

vệt ct

 

Nt ngang dọc

một đời chm nổi

Đui mắt đồ xui theo vết nếp cười

Vệt ct nhăn

ngựa lồng gi đuổi

Hồn mượt m xanh những ma tươi

 

 

đi dy

 

V thử đời căng dy

hai đầu hun ht

Anh đong đưa trn đường dy chng chnh

Tựa điểm l cn bằng em

từ trũng su

chằng chịt thớ i n

đẩy cho anh rơi

vo khoảng trống tnh

để gi o o chạy ngược

căng mầu tm nhớ