faq

 

 

Nếu bạn bị tường lửa cản

Sau đây, hai cách vượt tường lửa thông dụng.

A/

1/ vào Google, t́m : primeproxy

2/ vào tiếp mục đầu tiên: free Web Proxy

3/ sẽ hiện ra thanh công cụ, đánh vào đó: amvc.fr + Enter

 

B/

1/ Vào web, gọi : http://www.google.com

2/ t́m amvc

3/ Trong danh sách t́m được có mục : 

Ăn mày văn chương. Unicode. ...

4/ click vào Cached, click vào Current page.