Phan Huy Đường

Phan Huy Đường

tự xuất bản – auto-édition – self-publishing

◄◄ về trang chủ

 

http://amvc.fr/PHD/Tho/ThoTable_fichiers/image002.jpg   http://amvc.fr/PHD/MotHanhTrinhTuDuy/MotHanhTrinhTuDuyTab_fichiers/image003.jpg

 

 

en vente – đang bán – for sale

 

 

 

 

 

 

 

PHD-2

 

Ngày ngày Lang thang chữ nghĩa

Lang thang chữ nghĩa thuộc loại sổ tay, tôi viết để đăng và đă đăng liền trên oép Ăm mày văn chương, không làm dáng tí nào.

Ở tôi, Lang thang chữ nghĩa là triết và văn học dưới h́nh thái... ḿ ăn liền ! Nó chỉ thua ḿ ăn liền thông dụng ở một điểm thôi : thiếu bột gia vị phong phú của công nghiệp đánh chén. Muốn thưởng thức nó một cách trọn vẹn, phải tưới nước dùng độc nhất hợp khẩu vị với nó : Tư duy tự do (Nxb Đà Nẵng, 2006) và

 

http://amvc.fr/

 

 

image

 

 

 

LANG THANG CH NGHĨA

 

I

 

 

 

[

 

 

 

PHAN HUY ĐƯỜNG

 

 

 

 

 

2009-2010

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

 

2013-2015

2015-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en cours de fabrication – đang lên khuôn – in process