AmvcDeLamGi

 

Ămvc để làm ǵ ?

 

Có lúc ta tự hỏi : làm ămvc để làm ǵ ?

Dĩ nhiên : để zui chơi, để làm bạn.

Nhưng có biết bao tṛ zui chơi ít mệt nhọc và bớt "vấn đề" hơn ?

Tại sao ta thích zui chơi kiểu này ?

Có thể v́ lư do này chăng ?

Zui làm người.

Hè hè…

2010-04-01