Ăn my v ăn my

Ăn my v ăn my

Ở đời, ai cũng thừa khả năng bố th : mnh ngho đến mấy cũng c kẻ ngho hơn mnh.

Ở đời, ai cũng thừa khả năng ăn xin : mnh giu tới mấy cũng c kẻ giu hơn mnh.

Đng trong mọi lĩnh vực : của cải vật chất, xc cảm, kiến thức. Ta khng dm nu từ tnh cảm, ta khng chắc n c nghĩa.

Nhưng ăn my linh tinh v giới hạn, ăn my bất cứ ai, khng v mnh, tuy vẫn cho mnh v cho mọi người, duy nhất c v đng lm : thơ văn v nghệ thuật.

H h.

2012-06-24