An tâm

An tâm

Ta chưa bao giờ an tâm, ta không bao giờ thèm được an tâm.

V́ đă là người phải muốn làm người.

2012-09-17