AnUi

An ủi ?

Theo ri tnh hnh Việt Nam hm nay, ta bỗng thấy : những người ta kết bạn hay qu trọng đều l người dm dấn thn cho chuyện đng dấn thn, d khả năng thnh cng rất t.

An ủi ? Khng. Họ chất vấn ta : ta phải lm g by giờ ? trong lĩnh vực no ? như thế no ?

i, phải chi ta trả lời được. Cho họ v cho ta.

2011-06-05