Ăn xin

Suốt đời ta l kẻ ăn xin. Xin rất nhiều. Được cho khng t. Thường l từ người đ chết, c khi từ lu lắm.

Xin chữ nghĩa th được cho bằng chữ nghĩa. Chữ nghĩa, d muốn, khng chết được khi cn người sống biết đn nhận.

Xin bằng thể xc v tm hồn phi ngn ngữ mới thật kh. t khi xin được bất cứ g từ bất cứ ai.

H h.

2014-05-07