AnhSangVaBongToi

Anh sáng, bóng tối và bóng ta

Ta thích sống trong ánh sáng. V́ thế ta thích lang thang ngoài đường. Chui vào một căn hộ tuy khá sáng sủa, ta mau thấy ngộp.

Nhưng ta lại thích viết giữa ban đêm.

Phải chăng chỉ trong đêm đen câm lặng ta mới có khả năng suy luận và sáng tác ?

Nếu có, giọng văn đích thực ở ta thuộc ánh sáng của ban ngày hay bống tối của màn đêm ?

2011-08-30