Ánh sáng đêm

Ánh sáng ngày nhạt nhẽo quá. Ta quyết mang đêm vào lư trí con người. Chỉ dám ṃ mẫm đêm đen may ra mới thấy ánh sáng người. Mặt trời mặt trăng đều sáng rực, đếch cần ai, đếch cần em. Chỉ ḷng người mới âm u khắc khoải. Phải t́m ánh sáng trong cơi âm u khắc khoải ấy. Hè hè.

2013-12-22