BacBeo

Bạc bẽo

Nhân đọc truyện ngắn Vị thần của thằng nhỏ giúp việc của Shiga Naoya

 

Rất xứng đáng với thanh danh của xứ sở hoa anh đào và thơ "Zen" hay "Tao", kể cả đấm đá đạo...

Chắc chắn, trong văn chương PhuLăngXa, đă có một lần ta cảm nhận cảm giác này trong quan hệ giữa người với người, giữa nhà văn với độc giả, giữa ta với tiếng Pháp. Ta không nhớ lúc nào, ở đâu, với nhà văn nào. Đời đường bạc bẽo đến thế thôi. Chán thật.

2009-06-01