Bạn đọc

Tnh cờ, ta đọc lại đi điều bạn đ viết về ta.

Bạn nhớ khng ?

Thuở ấy, chng ta đ to lao tại Caf L'toile d'Or ở khu Latinh về vấn đề ny.

"Th thực rằng trong thm tm, ti ngầm mong hắn cứ bị m mi cho đến chết. V, chnh đ l nguồn sng tc nghệ thuật, văn chương đch thực."

Ta chưa chết. Ta vẫn bị m ảnh như bạn mong muốn. Ta cn khả năng sng tc hay khng, khả nghi lắm.

Nhưng ở ta cn bạn, người đ chết.

Khi ta chết, khng biết ai cn ai ? H h.

2013-11-09