Bạn hỏi ta

[ta biên dịch, không phải trích nguyên văn] :

 

> Tôi thấy đất nước ḿnh đang rối ren quá, chính quyền th́ tham nhũng, quan liêu đến mức quá mức khốn nạn. T́nh h́nh biển Đông th́ tôi thấy nguy cơ chiến tranh đang đến rất gần. Với t́nh h́nh này, theo kinh nghiệm của anh th́ nên làm thế nào để xóa bỏ được chế độ xă hội chủ nghĩa trá h́nh này ?

[…]

Nên tôi đang có ư định muốn tham gia vào một phong trào chính trị nào đó, nhưng phải là đấu tranh ḥa b́nh. Theo kinh nghiệm của anh, tôi làm như thế có hợp lư không, và nếu được th́ anh có thể giới thiệu cho tôi một tổ chức hoặc phong trào nào mà anh thấy hợp lư không ?

 

** Chào anh,

1/ Nếu anh thấy phải dấn thân v́ tương lại của dân tộc, bản thân ḿnh và con cháu, cứ dấn thân, tránh có ngày phải ân hận.

2/ Nhưng nên biết trước :

a/ đó là một quá tŕnh lâu dài, phức tạp, khó khăn, chắc chắn phải trả giá, nặng nhẹ thế nào, không ai biết trước được : c̣n tuỳ thuộc tha nhân.

b/ nó sẽ đ̣i hỏi con người từ bỏ nhiều thành kiến đă nặn ra ḿnh hôm nay, học hỏi rất nhiều thứ ḿnh chưa hề nghĩ tới, tự sáng tạo đường đời của ḿnh.

c/ Ngược lại, nó mở ra một kích thước người hoàn toàn mới, cực phong phú, sâu xắc : kích thước chính trị.

3/ Anh sống ở Việt Nam. Môi trường hành động chủ yếu của anh là Việt Nam. Những người đồng hành của anh chủ yếu là những người sống ở Việt Nam. Chính anh phải t́m hiểu, đánh giá họ trước khi lựa chọn cùng họ hành động trên những vấn đề ǵ, tới mức nào. Không ai làm thay anh chuyện này được, đời anh mà. Chỉ có vài tiêu chuẩn chung chung nên quan tâm : người tử tế, có kiến thức về lịch sử và thời đại này, có kinh nghiệm đấu tranh chính trị, có lư trí khoa học và có đạo đức làm người…

Anh có máy tính, biết dùng Google. Anh có thể tiếp cận với họ và đánh giá họ qua lời nói hành động nghiệm sinh của anh qua quan hệ trực tiếp hay gián tiếp với họ.

***

Tôi chỉ có khả năng góp mấy ư nhỏ trên thôi. Anh cũng phải tự ḿnh kiểm điểm giá trị của chúng.

Chúc anh nhiều may mắn.

2015-07-05