Bán thân, bán ḿnh

Xưa, bán thân cho quyền lực chính trị, nay bán thân cho quyền lực kinh tế, để tồn tại, có khi khó tránh.

Nhưng đă bán ḿnh cho bất cứ ai, bất cứ ǵ, chớ nên cầm bút.

2013-08-13