Bao nhiu năm rồi

Ta chưa hề ra đi. Ta vẫn ở đời. D đời nay thế no đi nữa.

Ta vẫn thm lm được một điều g đng lm cho một ai.

Lạy người, cho ta một lần được toại nguyện, m khng buồn.

H h.

2013-11-02