http://www

 

Quốc hữu hoá ngân hàng Barclay

 

Hi hữu ! Một ngân hàng tiêu biểu cho nền kinh tế tư bản toàn cầu hoá bỗng nhiên bước vào quá tŕnh "quốc hữu hoá" (nationalisation, étatisation) xuyên qua hai ngân hàng quốc hữu của Trung Quốc và Singapore, Trung Quốc có thể trở thành "actionnaire de référence", nói theo kiểu PhuLăngXa, của tập đoàn tài chánh này.

Ư thức hệ kinh tế tư bản, dưới bất cứ thuật ngữ mới mẻ nào, là một chuyện. Quá tŕnh vận động thực của phương thức kinh tế xă hội ấy, hôm nay, lại là chuyện khác ! Có lẽ v́ thế mà chẳng thấy các lư thuyết gia của trường phái Chicago, của World Bank, IMF, Banque Européenne et tutti quanti lên tiếng đ̣i ngăn cấm cái chuyện "phi lư", hoàn toàn trái ngược với nguyên lư tư hữu và thị trường tự do cạnh tranh vô cùng tốt đẹp trong chế độ dân chủ pháp quyền ưu việt, tương lai vĩnh viễn của nhân loại (Fukuyama, chỉ cách đây chưa tới 10 năm) này…

Thi vị hết sảy !

2007-06-25