Bất lực

Khng g kh chịu hơn cảm gic bất lực.

Bất lực v thời cuộc, hiểu được. V ti năng hn km, chịu được. Cn c cơ quật khởi. Trong lĩnh vực ny nọ.

Bất lực v cơ thể v tr tuệ r rời, mỗi ngy mỗi tồi tệ, chịu khng được.

Nhưng cũng đnh ? i, chnh ta.

H h.

2014-01-18