Bệnh chữ nghĩa

Nhiều trí thức mắc nghiêm trọng bệnh chữ nghĩa, ngôn từ, khái niệm, cứ tưởng – v́ chúng ở trong đầu ḿnh và chi phối cách ḿnh tiếp cận, cảm nhận và tư duy thế giới – chúng thể hiện một điều ǵ có thực ở đời.

Điều ấy có thể đúng trong một số lĩnh vực hết sức nhỏ nhoi, giới hạn, trong kiếp người : kiến thức khoa học chính xác. Nhưng chúng chỉ thể hiện quan hệ giữa người với vật giới và sinh giới.

Bước ra khỏi vành đai ấy, chỉ c̣n quan hệ giữa người với người trong tính chất đặc thù người.

Vật thể, đương nhiên, chẳng có ǵ khó hiểu cả.

Sinh thể, đương nhiên, nên quư trọng, dù chưa "hiểu nổi".

Lư trí, bố ai mà biết được nó là ǵ. Nên hoài nghi chính ḿnh

V́ thế, khi hạ bút

– suy luận : nên sợ hăi từng ngôn từ, câu chữ.

– sáng tác : cứ thoải mái với người đời và chính ḿnh.

2019-02-23