BiKichHomNay

 

Bi kịch hm nay

 

Bế tắc tư tưởng dẫn tới bế tắc đường lối, khng xy dựng được lực lượng để thực sự hnh-động.

Thế th lm ăn g nữa ? Tội nghiệp ta qu, h h

Chn tnh chc cc bạn thanh nin, sẽ gnh vc thế giới ny, kh hơn thế hệ của ta.

2009-03-28