BietNguoiQuămnThanh-HTKieuAnh

Biết người qua m thanh

 

Một hm, Kiều Anh bảo ta : chữ "h h" của anh độc đo, n c tnh chất phản tỉnh. Ta ngạc nhin : chưa ai nhận xt như thế, m đng thật. Ta hỏi : v sao KA nghĩ vậy. Nng bảo nng biết người qua m thanh ! Qua giọng ni, giọng văn. V đưa ra vi nhận xt về giọng của ta, ta đnh thấy đng, h h.

Giọng văn. Khi niệm đặc th của người Việt. Anh Ty U dng khi niệm style, dịch thnh văn phong của anh Tu. Style l khi niệm hon ton trừu tượng, hon ton rỗng. Văn phong cụ thể hơn một t, nhưng vẫn vi vi vu vu gi thoảng. Giọng văn đch thực l m thanh sống của con người được k hiệu ho, l giọng của một người. Kẻ đ sng tạo khi niệm ny, đng phục.

Ta nn tm hiểu giọng văn hơn l tm hiểu style hay văn phong của một nh văn.

Ta bảo : KA m đưa được tiếng h h vo nhạc, ti phục st đất. Nng bn gp hai bi thơ Đường ở cuối đường v Ngạo tiếu đau... phổ nhạc theo kiểu đặc th của nng, kết thc bằng hai tiếng H h !

i thế giới ămvc th vị thật. Mời cc bạn vo đy thưởng thức :

http://amvc.free.fr/Damvc/GioiThieu/HoangThiKieuAnh/KhucNguyenTrinh/KhucNguyenTrinhVideo-0.htm

2011-08-31