BoThi

 

Bố thí

An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.

Ta chưa hề biết bố thí cho ai bất cứ ǵ. Đau lắm, ta không làm được. V́ thế, ta đành cô đơn. Hè hè.

2010-01-15