Bốc đồng

Ở đời nên biết bốc đồng, biết cảm nhận những điều mới trong kiếp sống người của thời đại ḿnh, biết mở đường đi mới vào kiếp người, biết góp phần sáng tạo nhân giới. Bất kể bằng ngôn từ hay nghệ thuật phi ngôn. Nhưng phải hành-động, dù chỉ là viết hay vẽ thôi.

Cũng nên, có lúc, lạnh lùng. Ta, tha nhân, ḿnh. Có ǵ, c̣n ǵ, đáng âu yếm ?

2013-09-07