Buồn

Ta buồn v́ hoàn cảnh của ta hôm nay : một con của người đang tàn lụi.

Chẳng có ǵ ghê gớm, ở riêng ta.

Ta buồn v́ thân phận làm người của ta hôm nay : bất cứ ǵ do ai ai đó áp đặt, chi phối tương lai ta, ta đều không cưỡng lại được. Ở đời. Cái đời khốn nạn này.

Và ở chính ta ?

Ta chưa biết.

Ta phải vượt nỗi buồn này, vươn lên một cái chết đáng đời. Hè hè…

2015-02-15