BuonLamChi

 

Buồn làm chi ?

thôi buồn làm chi

luyến tiếc làm chi

bao nhiêu sầu nhớ

sẽ phai đi cùng thời gian

 

Thuở xa xưa, ta từng "nghe" giai điệu này đâu đó ? Mê nó, nhớ nó. Dường như nó dính dáng tới nhạc Chopin. Ta không biết. Ta vốn lỗ tai trâu, dị ứng với nhạc và thơ. Đây "chỉ" là Chopin xuyên qua ngôn ngữ Ziao Chỉ. Nhờ thế, ta nhớ !

Ta vào Google t́m và thấy – bản dịch khác của ca sĩ Anh Ngọc (?) – :

Thôi buồn làm chi

Luyến tiếc làm chi

Đau thương rồi cũng sẽ phai đi cùng thời gian

 

Trí nhớ ta tệ quá, nhưng chưa đến nỗi nào.

Đột nhiên ta hiểu : ta đă hết là ta, người Ziao Chỉ Đít Nớp Xăng Ca Răng Đút Nút, từ lâu rồi.

Nhưng hôm nay, ta vẫn buồn, vẫn luyến tiếc đôi điều trong nôi văn hoá đă sản sinh ra ta, dù chỉ một từ em thôi : không có trong ngôn ngữ PhuLăngXa. Trong đời sống hàng ngày tại Tây U, ta c̣n có khả năng chân t́nh anh em, chị em với ai không ? Ta không tin lắm. Khốn nạn ta… V́ ta vẫn tự thấy ḿnh Ziao Chỉ và không khao khát làm ǵ khác – nhưng phải ngang tầm thời đại này.

Thế th́, sầu nhớ hay đau thương chẳng là cái quái ǵ cả khi nó chưa biến thành tiếng Ziao Chỉ, khi nó chưa thấm ḷng người, chưa đi vào đời.

Bạn đời chữ nghĩa ơi, có bao giờ bạn khắc khoải như vậy không ?

2010-12-05