Ca sĩ

Không biết có điều ǵ đau hơn điều này : giọng hát ḿnh có thể truyền cảm cho muôn người mà ḿnh chỉ có thể dùng nó để nuôi thân, thành danh thương mại thôi ?

Có.

Ḿnh có một ng̣i bút không có ǵ đáng viết cả.

Hè hè.

2013-11-10