Cầm bt

Hơn 20 năm rồi, ta vung bt Ziao Chỉ.

Một vi lần, c thể đếm với ngn tay, ta được tha nhn thực sự đọc, cho ta t thời giờ.

C thể ni : đ l tnh cuối cng, niềm an ủi lớn nhất đối với ai tưởng mnh l nh văn.

Xin cảm tạ, người ơi. D chưa chắc g ta xứng đng.

Văn chương, xt cho cng, chỉ thế thi ? H h

 

2013-03-16