CamOnBan

 

Cảm ơn bạn

 

Bạn đă đọc một truyện ngắn của ta và đă b́nh luận :

Bởi phải đánh đổi toàn bộ niềm vui sống, ḷng kiêu hănh và nỗi ấm áp trẻ thơ, để không tự đánh lừa ḿnh bằng một cái chết giả, sau một sự sống giả, và hơn thế nữa, để tiến lên phía trước, hoàn thiện h́nh ảnh về tính liên tục kế thừa và phát triển t́nh yêu đối với thứ công cụ duy nhất cứu vớt con người : Ngôn từ.

Ít ai đă hiểu ta như thế. Xin cảm ơn bạn.

2010-05-08