CamXucVaHanhDong

 

Cảm xúc và hành động

 

Cảm xúc, nên bốc đồng, thế mới thật. Hành-động, nên biết khát – lâu dài – người đời. Thế mới có ư nghĩa, giá trị. Với đời. Với ta. Biết cảm động qua hành động lâu dài, gọi là : t́nh, nghĩa, văn, nghệ thuật, cũng thế thôi. Khó lắm, hỡi ḿnh ơi.

2008-08-25