Camus ở ta

Ta đă đọc nhiều tác phẩm của Camus, nhiều lần.

Mỗi lần nhớ tới chàng, ta chỉ c̣n "nhớ" L'ÉtrangerLe Mythe de Sisyphe.

L'Étranger, hành văn kinh điển PhulăngXa một cách bất ngờ mới lạ ám ảnh như thế, chẳng mấy ai làm được.

Le Mythe de Sisyphe, triết lư một cách thơ như thế mà vẫn rơ ràng mạch lạc, thật hiếm.

Có lẽ, ta yêu hai tác phẩm này v́ đó đích thực là nghệ thuật bằng ngôn từ.

2013/08/07