CanChinhMinh

 

Cắn chính ḿnh

 

Muốn hành-văn phải biết cắn chính ḿnh. Cắn tan nát cái ḿnh cũ kỹ dị hợm do người đời bịa ra, do cuộc sống nhào nặn. Để vươn tới… ai ?

Ta không biết. Mà biết để làm ǵ ? Khi ta biết th́ đă quá muộn màng.

Hè hè.

2009-03-08