Cây đàn xưa, thời đại nay và con người tương lai

Antonio Giacomo Stradivari, « Stradivarius », sinh năm 1644 ở Cremona, Ư, chết ngày 18 décembre 1737, là một tài năng huyền thoại, đă làm ra khoảng 1000 nhạc cụ. Hiện nay khoảng 700 c̣n tồn tại, trong đó có vài cây đàn violon nổi tiếng và đắt giá nhất thế giới (đơn vi mua bán = triệu $).

Nhưng qua một số thử nghiệm "khách quan" với sự tham gia chủ quan của những nghệ sĩ violon lớn đương thời, những cây đàn huyền thoại trên không hơn những cây đàn do công nghiệp sản xuất violon của Nhật và Hàn Quốc.

Pleyel, hăng sản xuất piano thủ công trứ danh lâu đời nhất của PhuLăngXa vừa mới sập xuồng năm nay, 2013.

Maugein, hăng sản xuất accordéon thủ công trứ danh lâu đời nhất của PhuLăngXa cũng mới sập xuồng, 2013.

Những ǵ khoa học và công nghệ sản xuất được một cách phổ biến sẽ mất tính chất bí ẩn, nghệ thuật, thiêng liêng của một cá nhân. Đáng mừng hay đáng tiếc ?

Mọi tác phẩm nghệ thuật ai cũng có thể mua được, chiếm hữu được, nếu đủ tiền.

Mọi con người là một tác phẩm nghệ thuật chỉ có thê yêu, không sao mua hay chiếm hữu được, bằng tiền cũng như bằng lư trí.

Một câu hỏi đáng đặt ở thời đại háo khoa học và công nghệ này.

2013-12-12