Cảm ơn Tuấn

Cy v cy

Thuở ấy ta đi kiếm việc.

Xuyn qua thủ tục tuyển lựa, lọt vo vng bn kết, "được" một tay expert (chuyn gia đnh gi người) g g đ quần suốt một buổi.

Bắt đầu như thế ny :

- Dessinez-moi un arbre. (Vẽ cho ti một ci cy.)

Ta vẽ một cy gy cm ẻo lả. 

N ngạc nhin:

- Ce n'est pas un arbre mais une plante. (Đy đu phải l cy m l "cy" [nhỏ].)

- Dans ma culture, le mot "arbre" indique tous les vgtaux.

N gật đầu:

- Dessinez-moi un autre arbre.

Ta vẽ một cy tổ chảng c đủ rễ, thn, cnh, l, như hnh vẽ của trẻ con... 

N gật đầu:

- Dessinez-moi un autre arbre. 

Ta vẽ anh arbre binaire. N sững sờ:

- C'est quoi a ?

Ta giải thch. Rồi bảo: c một algorythme cho php "leo cy" một cch triệt để m khng qua bất cứ cnh no 2 lần.

Để tinh thần bớt căng thẳng, ta ghẹo n : từ algorythme l phin m tn nh ton học Ba Tư Al-Khawarizmi.

Chẳng biết chng expert rt ra kết luận g về ta, nhưng cuối cng th ta được mướn để hơn 20 năm liền mất rất nhiều thời giờ cho những my tnh thn xc khổng lồ với c no hạt nhn. L th một cy !

2013-05-28