ChangCoGiCa

 

Chẳng c g cả

 

Đường người nhạt nhạt c thế thi.

H h

2009-04-03