ChatTreThoOnguoiDanBa

 

Chất trẻ thơ ở người đàn bà

 

"Có những người đàn bà không thể đoán được tuổi, chất trẻ thơ không phụ thuộc vào tuổi tác mà tiềm ẩn bẩm sinh, từ trong trái tim."

 

Ta những người đàn bà như thế. Khi gặp, ta lùi ra xa. Ta sợ lỡ chính ta khiến nàng mất chất trẻ thơ ấy : ta sợ chính ta.

Ta đă hết biết mê. Ta chỉ c̣n biết yêu thôi. Ta yêu người đàn bà từng trải, dạn dầy phong sương mà vẫn dám chân t́nh với ta.

Điên thật, hè hè.

2009-01-23