Cháu hơn ông

Ngắm tranh của Lila và Iris, nói chuyện với mỗi đứa, ta bỗng hiểu một chuyện : trong những điều nó thích thú hôm nay ở cuộc sống thường ngày của nó, có nhiều điều ta đă từng thèm, ao ước, ở tuổi thơ, thậm chí lâu hơn, mà chưa hề có.

Con hơn cha là nhà có phúc. Dường như, phương diện này, thân phận của ta không đến nỗi tồi.

Cháu hơn ông là nhà đại phúc ? Ta mong vậy. Nhưng ta biết : chỉ một biến cố xă hội, một cơn may rủi, một luồng gió thoảng, tất cả sẽ có thể tiêu tan. Xây dựng nhân giới rất khó, gian nan ; tàn phá nó dễ hều.

Nếu không vậy, cần ǵ đến triết lư, thơ văn, nghệ thuật ? Cần ǵ đến cái người đời gọi là văn minh ? 

2016-08-01