Chết - 01

Bạn bảo ta :

> hóa ra anh cũng "Thích cái chết"  đến thế

** Không. 

Trong đời ta, có lúc ta từng nghĩ : thà chết. 

Thế mà ta vẫn tiếp tục sống ! Hè hè.

Hiện nay, ta thà sống hơn chết. 

Hiện nay, thế nào đi nữa, ta c̣n biết bao điều đáng sống, biết bao người đáng gặp, đáng yêu ! 

Và, biết đâu, được gặp, được yêu. 

 

Nhưng ta vẫn thường nghĩ tới lúc ta phải chết.

V́ sao ?

 

Ta không ham sống lâu để… sống lâu. 

 

V́ thân nhân, ta muốn sống tới khi kiệt sức

Ở đời này, nếu c̣n ai cần ta, ta vẫn muốn sống, dù cuối cùng cũng phải chết thôi.

 

Và v́ ta. Ta ra đi lúc này cũng chẳng sớm ǵ. 

Ta c̣n khả năng sáng tạo ǵ chăng ? Khả nghi lắm.  

Nhưng ta vẫn c̣n khả năng yêu tội nghiệp.

 

Ta không muốn chết một cách bất ngờ, ngớ ngẩn, hoảng hốt, hậm hực, luyến tiếc linh tinh.

Ta muốn chết như con của người. Biết ḿnh đă sống và chết v́ ai. Và v́ sao không yên tâm chết được.

Ta muốn chết một cách tỉnh táo, tha thiết tới cùng những ai đă giúp ta nên người, làm người.

Ta muốn chết một cách tỉnh táo, rơ ràng biết ḿnh : biết những điều ta muốn mà không làm được ở đời.

 

Ta muốn lưu lại ở đời những khát vọng của riêng ta, mà Đảng và Nhà Nước Cộng Sản Ziao Chỉ gọi là chủ nghĩa cá nhân, mà có người gọi là lương tâm.

Ta mong khát khao chết như thế của ta sẽ biến thành khát khao sống của ai khác. 

Được chết như thế, ta măn nguyện. 

2013-06-25