Chết - 04

Ai mà chẳng sợ chết. Nhưng chẳng mấy ai suy nghĩ nhiều về nó. Dường như càng gần miệng lỗ người ta càng yêu đời càng bớt sợ chết. Càng nưng nui những hạnh phúc mong manh dịu dàng. Nắm bàn tay mềm mại của trẻ thơ, dắt nó chập chững đi trong vườn, dạy nó nh́n và nêu danh cọng cỏ, bông hoa, con kiến. Và nghe nó thích thú cười.

Tự nó, cái chết chẳng có nghĩa lư ǵ. Chính t́nh người tạo ra ư nghĩa của cái chết.

Chết như thế là công bằng !

2014-05-18