Chết - 05

Chết l hết truyện. V ai cũng phải chết một mnh.

Chết rồi, chẳng cn ai, chẳng c g để ni, đng ni. C chăng, cũng khng ni được. Con người chỉ c thể chia sẻ tnh với nhau ở đời, qua "ci chết", khi cn đang sống. Điều ấy khả thi.

Ptrone sống ở thời hong đế La M Nron, được coi như vị "trọng ti về sự thanh lịch". ("arbitre des lgances"), bị Nron buộc chết, đ chết như sau[1] : viết một ng văn, mở một bữa tiệc, cắt mạch mu tay, cng bạn b cười đa, tn gẫu.

Chết như thế, thật đng đời. H h.

2014-07-31[1]http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trone#P.C3.A9trone_selon_Tacite