Chết từ tuổi 20

Bạn bảo ta

> Chỉ khi nào cái TÔI  lộn được ngược xuống như  bào thai lộn đầu  th́ ta bắt đầu được một hành tŕnh tiến hóa.

** khiến ta ngẫm lại một đời trăn trở với vài món nộm sứa triết.

Đại khái thế này :

1/ Bào thai lộn ngược để chui vào đời, nên ngườisống và tư duy theo truyền thống văn hoá nơi nó chào đời, thể hiện ư thức hệ và tạp quán của người khác. Có khi tới chết.

Xưa, ta có thằng bạn nêu ư bất hủ, đến nay ta c̣n nhớ : có người chết từ tuổi 20 mà đến hơn 60 tuổi mới mang chôn. Hè hè.

2/ Rồi một hôm, một thằng điên lộn ngược ḿnh, đặt thằng Tôi vào trung tâm của triết học Tây U (ư của Hegel), mở ra thời kỳ được gọi là triết lư hiện đại của Tây U : Descartes, với ư tưởng bất hủ : Tôi tư duy, vậy tôi có thực. Điên thật, hè hè.

3/ Rồi một thằng điên khác, Hegel, lại lộn ngược đời người, sáng tạo ra món biện chứng đặc thù Hegel vẫn c̣n tác oai tác quái ngày nay trong những "khoa học" nhân văn, khiến Marx phán : triết lư của Hegel không đi trên chân mà đi trên đầu.

4/ Marx bèn lộn ngược ḿnh và đẻ ra món người đời sau gọi là biện chứng duy vật (tiếng zc) hay duy vật biện chứng (tiếng hán-zc).

5/ Rồi một thằng điên khác, sống hết nổi với những món nộm sứa trứ danh ấy, bèn... hè hè...

Nhưng sống thế nào đây ?

2013-09-02