ChiKhiNaoChet

 

Chỉ khi nào chết

 

Chỉ khi nào chết người ta mới biết hết về ḿnh.

 

(Một ư tưởng hay của một người bạn)

2009-01-16