ChiPhoi

Chi phối

 

Những người có thể chi phối đậm t́nh cảm của tôi quả không ít, đặc biệt có những nàng tiên. Nhất là một nàng tiên tí hon, mới 4 tuổi.

Những người có thể chi phối đậm tư duy hôm nay của tôi, quả không nhiều, đa số đă chết.

Có thể nói, tư duy của tôi, mặt nào đó, chỉ là một trong những mảnh sống của họ ở đời hôm nay.

C̣n mảnh sống có ư nghĩa của riêng tôi ở đời là ǵ nhỉ ? Không biết. Hè hè…

2011-10-09