Chi tiết, ton cục, tc phẩm nghệ thuật

Đọc một bi thơ, một truyện ngắn, một tiểu thuyết, một vở kịch, lu lu cũng gặp một cu văn hay, "su sắc".

Cu văn ấy c thể ở đời, tồn tại trong tm hồn người khc rất lu. Th dụ khng t, trong nhiều nền văn minh : người đời nhớ cu văn, khng nhớ tn tc phẩm, tc giả. Cu văn ấy lưu giữ một gi trị, một tưởng, khng lưu giữ một con người ở đời. V thế, trch cu văn ấy để ca ngợi một tc phẩm, một tc giả, th hỡi ơi. Biết rồi, khổ lắm, ni mi

Cu văn hay chỉ l một chi tiết trong tc phẩm, ở mọi mặt, nội dung tư tưởng, l tr, nhục cảm, cốt truyện, hnh động, nhn vật, e tutti quanti. Tc phẩm hnh thnh xuyn qua v vn chi tiết được thể hiện qua dng vằn, hng nghn cu, hng chục nghn từ. Tất cả phải t nhiều "hay", "su sắc", "ấn tượng" v nhất qun để thể hiện một con người ở đời trong thời đại của mnh, cng những thời đại đ qua v những thời đại sẽ tới.

Cu văn hay, rất nhiều. Tc phẩm hay, cực t. Tc giả, hiếm thay.

2016-05-06