ChiemHuy

 

Chiếm hữu

Khốn nạn cuối cng của thằng ham m quyền lực nhưng thiếu văn ho, chỉ c thế thi.

Ci g ngoi ta, ta đều c thể chiếm hữu được. Đ l phương thức tồn tại th sơ của con người.

Ta chỉ c thể chiếm hữu con người trong nghĩa ấy thi. m tới chết l hết ! Cả ta lẫn tha nhn.

Trừ khi ta biết để lại cht tnh trong lng ai ai. Hoặc, ch t, vi cu thơ, một khc văn, một tưởng, đng tồn tại ở đời.

D chỉ t năm thi.

2011-02-15