Chiếm hữu, chinh phục v lệ thuộc

Chiếm hữu, chinh phục v lệ thuộc

Quan hệ chiếm hữu, chinh phục tạo ra con người lệ thuộc.

Ta chiếm hữu được g, chinh phục được ai, ta lệ thuộc ci ấy, người ấy. C khi tới chết chưa ngui ! H h.

Nhưng khi ai cho ta điều ta ưng thuận ta nn nhận : chẳng ai mất g ; cả hai đều thoải mi sung sướng, chẳng ai lệ thuộc ai.

2012-07-13