ChienTranhHoaBinhThangVaThua

 

Chiến tranh, hoà b́nh, thắng và thua

Đất nước ta đă hoà b́nh 35 năm rồi. Ba thế hệ. 

Đó là thời gian mà nước Pháp đi từ một nước đă thua trận, bị tàn phá cướp bóc, xây dựng lại và tiến lên cực nhanh, người Pháp gọi là "30 năm vinh quang". Tôi đă được chứng kiến nửa sau con đường ấy. Đáng nể !

Đó cũng là thời gian mà Nam Hàn từ một nhược tiểu quốc vươn lên vị trí đáng nể trong thế giới ngày nay. 

C̣n nước ta ? Trong 3 từ "độc lập, tự do, hạnh phúc", chỉ mới thực hiện được một, và hiện nay có thể là đang trong quá tŕnh mất hết, Vơ Nguyên Giáp cũng không cản nổi...

Không lẽ đạo đức, trí tuệ, ḷng dũng cảm và bản lĩnh của dân ta chỉ có thế thôi ? Tôi mong là không như thế. C̣n tin tưởng ở điều ǵ và chờ đợi ai, bao nhiêu lâu nữa, tôi chịu thua, chẳng biết nói ǵ : vài năm nữa, chắc ǵ tôi c̣n ở đời để chờ đợi bất cứ ai, bất cứ ǵ ?

Dường như Laurent Schwartz, giải Fields như Ngô Bảo Châu, người đă tận t́nh ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam trong thời chiến, hai lần qua Việt Nam do lời mời của Phạm Văn Đồng để giúp Việt Nam đánh giá nền khoa học của ḿnh, đă có nhận định này : chiến tranh, Việt Nam đă thắng ; hoà b́nh, Việt Nam đă thua. Bản thân tôi đă viết điều ấy, lâu rồi, khi c̣n chưa biết nhận định của ông.

Tôi mong ông chỉ đúng tạm thời tuy, hôm nay, tạm thời ấy đă là 35 năm, ba thế hệ người !

Nếu không đúng vĩnh viễn th́ sẽ thế nào ?

Tất cả tuỳ định nghĩa của một ngôn từ thôi : Việt-Nam. Định nghĩa ấy, chỉ người Việt ngày nay mới khẳng định được. Bằng tâm hồn, tấm ḷng, trí tuệ và hành động của ḿnh, bằng đời ḿnh. Họ đông lắm, hơn 80 triệu người, đố ai biết được họ sẽ khẳng định những ǵ ? Hè hè…

Thôi th́ chút t́nh đất nước với nhau vậy. Đất nước Ziao Chỉ trong thế giới tư bản toàn cầu hoá.

2010-09-02