ChinhThong

 

Chính thống

 

Ở đời chẳng có cái ǵ chính thống hết.

Vấn đề của chúng ta hiện nay không là đi t́m cái chính thống, làm quái ǵ có, toàn chuyện hăo thôi, mà là tự ḿnh, hôm nay, xây dựng cho chính ḿnh, cho dân ḿnh một hệ giá trị xứng đáng với thời đại, một phương pháp suy luận xứng đáng với kiến thức ngày nay của thiên hạ và, trên cơ sở ấy đề ra những phương hướng và đường lối trong mọi lĩnh vực của tư duy và hành động.

2009-06-02