ChoAnDeDuocNhay

 

Cho ăn để được nhảy

 

Ta mong sẽ không bào giờ tư duy văn học ZC trở thành "khoa học" hay "ư tưởng" trên cơ sở những "kiến thức khoa học" này.

http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/04/08/sexe-contre-nourriture-les-chimpanzes-femelles-se-donnent-aux-plus-genereux_1178439_3244.html

Tuy thằng đực rựa nào đi chơi đĩ ở bất cứ đâu đều biết đây là một "sự thật". Sự thật của chính nó.

2009-04-08