ChoVaNhanHomNay

Cho v nhận, hm nay

Trong tư duy, ta c thể cho v nhận tất cả những khả năng lm người của ta hm nay.

Trong đời thực với người thực, v ta l người v muốn lm người, v ta thm yu, thm được yu, tội nghiệp ta qu, h h nhất l với những ai đ cng ta đương đầu với cuộc sống, ta chỉ c thể :

cho rất t : cho những g người khc sẵn sng nhận.

nhận rất t : nhận những g khng khiến ai đau khổ.

Cn lại l gian dối ở đời của ta. Ta đnh vậy, ta lm vậy : khng ai c thể cấm ta yu.

Ta chỉ thế thi. Ta chỉ muốn thế thi. Ta chỉ dm thế thi. Ta chỉ biết hn đến thế thi. Ta chỉ biết lm người đến thế thi. Chn thật.

H h

2009-02-28